Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles

สถานที่ท่องเที่ยว จ.อุทัยธานี แนะนำ

  • หุบป่าตาด อ.ลานสัก มีลักษณะแบบเทือกเขาหินปูน ที่ถูกล้อมรอบไปด้วย พื้นที่ราบในหุบเขา หุบเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยต้นตาด ไม่มีช่องทางออก เหมือนป่าโบราณ ต่อมาเพื่อส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวจึงได้มีการระเบิด และเจาะช่องทาง อุโมงค์ เพื่อให้ไดเเข้าไปชมลักษณะขงองหุบเขาแห่งนี้
  • เขาปลาร้า อ.ลานสัก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของจังหวัด มีความสูงทั้งหมด 598 เมตร ระยะทางทั้งหมด 900 เมตร ใช้เวลา โดยประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งจุดเด่นของเขาปลาร้าแหง่นี้เป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก และมีภาพเเขียนอยุ๋บนผา ก่อนประวัติศาสตร์ อายุ กว่า 3,000 ปี 
  • ถ้ำเขาวงค์ ต.บ้านไร่ ห่างจากอ.เมือง ประมาณ 12 กม. เป็นที่ตั้งของ สำนักสงฆ์ถ้ำเขาวงค์ ลักษณะสถาปัตกรรม แบบไทย 4 ชั้น ทั้งหมดสร้างด้วยไม้สัก และไม้มะค่า รวมทั้งไม้เก่า ต่าง ๆ ที่มีความสวยงาม ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าสถานที่แห่งนี้เป็นรีสอร์ท ที่พัก โรงแรม หรูของจังหวัดอุทัยธานี บริวเณวัด มีการจัดสัดส่วนของสถานที่ ต่าง ๆ ไว้ได้อย่างเป็นระเบียบ มีในส่วนของถ้ำลึกไปในป่า 700 เมตร ในถ้ำแห่งนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐาน ภายใน