Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles

อุทัยธานี

จังหวัดอุทัยธานี เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวยังให้ความสนใจจำนวนไม่น้อย แต่ยังไม่เคยได้มาสัมผัสกับจังหวัด อุทัยธานีนี้อย่างแท้จริง ซึ่งถ้าลองศึกษาประวัติของจังหวัดนี้ดูแล้วนับว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ซึ่งมีประวิตศาสตร์อันเก่าแก่ ไม่แพ้จังหวัดอื่น ๆ ใกล้เคียงเลย โดยตามตำนานสมัยก่อนได้เล่ากล่าวต่อกันมาว่า สมัยท้าวมหาพรหม ได้เข้ามาตั้งรกรากสร้างเมืองขึ้นที่อ.หนองฉาง แล้วนำพาคนไทยมาอยู่ท่ามกลางชาวกระเหรี่ยงและชาวมอญ ต่อมาเมืองนี้เกิดความแห้งแล้ง ทำให้ผู้คนอพยพ ทิ้งไว้เป็นเมืองร้าง ต่อมาสมัยอยุธยา มีชาวกระเหรี่ยง นามว่า พะตะเบิด เข้ามาปรับปรุงเมือง ต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น ชาวบ้านได้ตั้งบ้านเรือนที่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรังมากขึ้น และกลายมาเป็นที่ตั้งของเมืองอุทัยธานีในปัจจุบัน ซึ่งได้ขุดค้นพบซากด้านประวัติศาสตร์ของกรมศิลปกร ก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อ 3,000 ปี โดย ค้นพบ โครงกระดูก เครื่องมือ หินกระเทาะ จากหินกรวด ภาพเขียนฝาผนังถ้ำ หน้าผา และอื่น ๆ อีกมากมาย 

 

 

พื้นที่และอาณาเขตของจังหวัดดอุทัยธานี

 

ทิศเหนือ ติดกับ อ.พยุหะคีรี อ.โกรกพระ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์
ทิศตะวันออก ติดกับ อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท 
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.สังขละบุรี อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อ.วัดสิงห์ อ.หันคา จ.ชัยนาท อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

 

แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ คือ 

  • อำเภอเมืองอุทัยธานี
  • อำเภอทัพทัน
  • อำเภอห้วยคต
  • อำเภอหนองขาหย่าง
  • อำเภอบ้านไร่
  • อำเภอหนองฉาง
  • อำเภอลานสัก
  • อำเภอสว่างอารมณ์

 

 

ธงประจำจังหวัดอุทัยธานี

ธงอุทัยธานี