Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles

 

เทศกาลและงานประเพณี จ.อุทัยธานี

  • กิจกรรมตักบาตรเทโว เกิดขึ้นที่ วัดสังกัสรัตนคีรี ในวันออกพรรษาของทุกปี ชาวอุทัยจะจัดงานนี้ในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เดือนตุลาคม ของทุกปี พระสงษ์จะออกมาบิณฑบาตประมาณ 200-300 รูป โดยลงจากบันไดบนยอดเขาสะแกกรังนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด ซึ่งถือเป็นบันไดแก้วสู่กัสนคร บริเวณวัดสังกัสรัตนคีรี ชาวบ้านเมืองอุทัยทุกคนจะร่วมใจกันจัดงานและร่วมงานนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี ถือว่าเป็นงานที่สำคัญของชาวบ้านเป็นอย่างมากทุกคนจะแต่งตัวอย่างสวยงาม และมีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าร่วมงานนี้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
  • กิจกรรมแห่เจ้าของชาวจีน เป็นประเพณีของชาวจีนที่สืบต่อกันมายาวนานโดย จะมีพิธีแห่เจ้าพ่อและเจ้าแม่ตามศาลต่าง ๆ ทั้งเมือง แต่ละองค์จะมีกำนหดของการบูชาครบรอบแต่ละองค์ไม่เท่ากัน ซึ่งทุกชาวบ้านทุกคนจะมีการตั้งโต๊ะหมู่บูชา ประดับด้วยงาช้างอย่างสวยงาม ถ้าเป็นของเจ้าแม่ทับทิม เมื่อครบรอบจะมีการลุยไฟ
  • กิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง จัดขึ้นที่ บ้านท่าโพ อ.หนองขาหย่าง ในเทศกาลตรุษสสงกรานต์ ช่วงวันที่ 13 -14 เมษายน ร่วมมือกันของหมู่บ้านท่าโพ และ บ้านพันสี มีการละเล่นดั่งเดิมมากมาย และการแข่งขันกัน เป็นการจัดที่มีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุก และเพื่อเป็นการสมานสามัคคีของชาวบ้าน
  • กิจกรรมวัดหนองขุนชาติ จัดขึ้นวันที่ 12 ค่ำ - แรม 5 ค่ำ เดือน 3 เป็นประจำทุกปี เดิมเป็ฯแค่การนมัสการพระำพุทธบาทจำลอง ต่อมาเริ่มมีนักท่องเที่ยว ให้ความนิขมมากขึ้นจึงได้จัดเป็นกิจกรรมขึ้นในทุกปี
  • กิจกรรมไหว้พระวัดสังกัสรัตนคีรี เป็นการไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ จัดขึ้น 3-8 ค่ำ เดือน 4 ประจำทุกปี เป็นงานที่จัดขึ้นคู่บ้านคู่เมืองของชาวอุทัยธานี เดิมเป็ฯการนมัสการพระพุทธบาทจำลองบนเขาสะแกกรัง ภายในหลังจึงได้มีการรวมกันของการสักการะสิ่งศักสิทธิ์ ไหว้พระพุทธมงคลศักดิ์สิทธิ์ และ ปิดทองพระพุทธบาทจำลอง ในคราวเดียว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดอุทัยธานี
  • กิจกรรมการละเล่นของชาวกะเหรี่ยง อ.บ้านไร่ มีเต้นรำเชอโฮเต การร้องเพลงกล่อมลูก เป็นต้น ประเพณีการแต่งงาน การทอผ้าพื้นเมือง และ การนับถือผี เป็นต้น