Choowap.com จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ ที่พักราคาถูก Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles Avatarn Miracles

โรงแรมอุทัยธานี

โรงแรมอุทัยธานี.com แหล่งรวบรวมข้อมูล สิ่งที่น่าสนใจต่าง ๆ ของจังหวัดอุทัยธานี และเราได้รวบรวมที่พัก โรงแรมอุทัยธานี เนื่องจากจังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่ นักท่องเที่ยวน้อยคนนักที่จะได้มาสัมผัสกับธรรมชาติ และชาวบ้าน ของเมืองอุทัยอย่างแท้จริง ซึ่งจังหวัดอุทัยธานีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ป่า และ ภูเขาสูง มีสภาพที่อุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งยังมีความหลากหลาย ของธรรมชาติและสัตว์ป่า มีส่วนที่เป็นมรดกโลกคือ ห้วยขาแข้งเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า เป็นสถานที่ชาวเมืองอุทัยภูมิใจเป็นอย่างมาก มีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อย ที่รู้จักจังหวัดนี้เพราะเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง พื้นที่บางส่วนนั้นเคยที่เป็นอยู่อาศัยและตั้งรกรากของ เมืองโบราณบึงคอกช้างสมัยทวารวดี เมืองโบราณบ้านคูเมือง และเมืองโบราณบ้านใต้ ซึ่งขุดพบหลักฐานในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

อุทัยธานีมีสถานที่น่าสนใจทั้ง ทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดีหลายแห่ง ให้นักท่องเที่ยวศึกษาธรรมชาติและความรู้ พร้อมทั้งศิลปหัตถกรรมของชาวบ้าน เช่น ข้าวเกรียบปลา ผลไม้แช่อิ่ม ผ้าทอ เครื่องสานที่นิยมซื้อเป็นของฝาก 

 

โรงแรมอุทัยธานีแนะนำ

- โรงแรมอวตาร มิราเคิล ที่ตั้ง 454 ม.3 ต.บ้านไร่ อ. บ้านไร่